s_standard_29

ISAB Solutions AB erbjuder smarta lösningar till fastighetsägare och BRF:er som exempelvis vill bli av med dålig eller illaluktande luft, behöver hjälp med vattenrening, eller vill upptäcka och förebygga stopp i avloppsrören. 

Vare sig det gäller lösningar på problem med befintliga avloppssystem eller kvaliteten på inomhusluften, är ni välkomna att kontakta oss så ska vi se vad vi kan hjälpa er med. 

HISTORIK, MISSION & VISION

ISAB Solutions AB grundades 2015 och är det senaste tillskottet inom ventilations- och rörrenoveringskoncernen ISAB Group AB. ISAB Group är ett privatägt företag som har specialiserat sig på tjänster och produkter inom ventilation, rörrenovering, avlopp och inomhusmiljö. 

I snart 20 år har ISAB Group ägnat sig åt att erbjuda miljö- och energiförbättrande tjänster. Missionen är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart genom att sätta miljön främst, värna våra kunder och medarbetare, hålla det vi lovar och vara proffs på det vi gör.

Vi som jobbar på ISAB Solutions AB har nästan 20 års erfarenhet inom branschen. Dessa 20 år inom branschen har bidragit till ett omfattande kontaktnät inom ventilation och avlopp, vilket har lett till att vi har utvecklat samarbeten med företag som erbjuder de senaste lösningarna på de behov som efterfrågas på marknaden.

LEVERANTÖRER

Våra leverantörer är en förutsättning för vår verksamhet. Vi har under vår relativt korta tid som företag skapat ett nära samarbete med företag som har specialiserat sig på att leverera produkter inom våra affärsområden. 

Dyteqta Ltd. är ett internationellt företag med säte i England. De erbjuder lösningar till avloppsrelaterade problem i kommersiella fastigheter, som exempelvis hotell och sjukhus. Idén till deras produkter föddes 2003 och har sedan dess utvecklats i samarbete med flera universitet, uppbackat av Studor Ventech Limited. Dyteqta äger idag ett antal patent inom sin nisch, det vill säga upptäcka och förebygga stopp i byggnaders avloppssystem. 

Matseco AB har sitt huvudkontor i Sverige, men är framförallt aktivt på den internationella marknaden. Företagets tillgodoser marknaden med energieffektiva och miljövänliga sätt att rena luft och vatten. Matseco har idag lösningar på följande problemområden: VOC:er, mögel, svampsporer, dammpartiklar, luft- och vattenburna bakterier, med flera.